Đội ngũ chúng tôi

TRẦN MẠNH ĐÀN

Founder & General Director

LƯƠNG VĂN LẮM

Master of law - Legal specialist

NGÔ TRƯƠNG HOÀI THU

PR Officer

NGUYỄN HOÀNG NHẬT HÂN

Pacific Regional Director

Lawer in Vanuatu
Zalo